Witamy na naszej stronie internetowej
CargoPress

Kontakt telefoniczny

(+48) 61 812 66 12

Email

biuro@zpcz.pl

Adres

Piastów 16, 62-300 Września

Kompetencje

Kompetencje to dla nas wiedza, umiejętności, cechy osobowościowe pracowników, doświadczenie, zachowania i postawy nakierowane na efektywne wykonywanie zadań stających przed nami w stale zmieniającym się otoczeniu.

Proces zarządzania kompetencjami jest dla nas świadomym i kontrolowanym działaniem prowadzącym naszą organizację w określonym kierunku. Zarządzanie kompetencjami traktujemy jako koncepcję której istota sprowadza się do kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o własne (niezapożyczone) zasoby niematerialne, które są trudno imitowane. Kompetencje jako zasób przedsiębiorstwa są syntezą:
- historii firmy - doświadczeń techniczno – organizacyjnych - procedur postępowania aktorów organizacyjnych - procesów ekonomicznych, produkcyjnych, badawczo – rozwojowych, technologicznych, finansowych, kadrowych i innych - klimatu współpracy - kultury organizacyjnej