Witamy na naszej stronie internetowej
CargoPress

Kontakt telefoniczny

(+48) 61 812 66 12

Email

biuro@zpcz.pl

Adres

Piastów 16, 62-300 Września

Społeczna odpowiedzialność

W dokumencie „Polityka ekologiczna ZPCZ do MR” (2011) określono, iż firma winna podążać drogą trwałego i zrównoważonego rozwoju. Głównym przesłaniem owej idei jest zależność i wzajemne uwarunkowania ochrony środowiska, wzrostu ekonomicznego i rozwoju człowieka (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym).

Opracowanie przez nas Strategii Zrównoważonego Rozwoju służyć powinno przede wszystkim stworzeniu warunków dla takiego stymulowania procesów rozwoju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku. Konieczne jest w związku z tym sukcesywne eliminowanie procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie sposobów gospodarowania "przyjaznych środowisku" oraz przyspieszanie procesów przywracania środowiska do właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej. Realizacja tych postulatów nie może jednak jednocześnie powodować niepożądanego zmniejszania tempa wzrostu gospodarczego, ani poszerzać marginesu ubóstwa, czyli pogłębiania lub powstawania nowych napięć społecznych i zagrożeń ekonomicznych.

Zgodnie ze swoją filozofią Firma stara się nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.