Witamy na naszej stronie internetowej
CargoPress

Kontakt telefoniczny

(+48) 61 812 66 12

Email

biuro@zpcz.pl

Adres

Piastów 16, 62-300 Września

Przyczepa objętościowa ZPCZ-T-088

Nabywca maszyny ROZRZUTNIK OBORNIKA Fortschritt T-088, otrzymuje kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz katalog części wymiennych. Okres gwarancji maszyny wynosi 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od daty zakupu . W okresie gwarancji wszelkie usterki wynikłe z winy producenta, usuwane są bezpłatnie.

UWAGA
PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI MASZYNY ROZRZUTNIK OBORNIKA Fortschritt T-088, UŻYTKOWNIK BEZWZGLĘDNIE WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, ORAZ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji prowadzi do obniżenia sprawności maszyny, jej awarii, oraz utraty praw z tytułu gwarancji.
W przypadku uszkodzenia maszyny, należy zgłosić do producenta lub do punktu sprzedaży konieczność dokonania naprawy.

UWAGA
PRZY ZAKUPIE ROZRZUTNIKA OBORNIKA Fortschritt T-088, NALEŻY ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY, DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA KARTY GWARANCYJNEJ